Jak nás hromosvod chrání? Správně fungující hromosvod (přesněji bleskosvod), který je zasažen bleskem, uměle svede jeho výboj do země. Význam hromosvodu spočívá především v tom, že zabrání možnému požáru a poškození budovy i zdraví osob. Hromosvod se proto stal dnes už běžnou součástí protipožární ochrany. Přitom zamezuje i poničení elektrických a datových rozvodů v objektu.

Tři základní typy revizí

Revize hromosvodu se provádí z různých důvodů:
- Výchozí revize, kterou je nutné provést u každého nově namontovaného hromosvodu při prvotním uvedení do provozu.
- Periodická revize, kdy frekvence preventivních revizí závisí na typu a zaměření objektu a řídí se normou ČSN 33 1500 (více viz. níže).
- Mimořádná revize, která se provádí například po úderu blesku do objektu.

 

Jak se revize hromosvodu provádí ?

Po domluvě s odbornou firmou, zabývající se revizemi elektroinstalací, vás přijde navštívit oprávněný revizní technik. Ten vizuálně zkontroluje soustavu hromosvodu a pomocí speciálního přístroje vyzkouší funkčnost spojů a úplnost soustavy. Technik mimo jiné zjišťuje také stav uzemnění.

 

Pravidelné preventivní revize

Díky periodickým revizím máte stále jistotu, že hromosvod je v pořádku a ochrání vás i váš majetek. U komerčních objektů je revize hromosvodu většinou součástí povinné celkové elektro revize. Většina budov sloužících k veřejným účelům by měla být kontrolovaná každé 3 roky. Častější revize jsou vyžadované pro objekty, u kterých je zvýšené nebezpečí výbuchu či požáru. Pro obytné stavby je doporučená kontrola alespoň každých 5 let.

 

Hromosvod bez revize ? S pojišťovnou bez diskuze !

Kromě vašeho vlastního pocitu jistoty, že bydlíte či pracujete v bezpečném objektu, doporučujeme dodržovat pravidelné revize hromosvodu ještě z jednoho důležitého důvodu.

V případě, že zásahem blesku dojde k pojistné události a vy nemáte v pořádku revizní zprávu, neuvidíte od pojišťovny ani korunu. V porovnání s možnou škodou, vzniklou například vypuknutím požáru, je zaplacení revize jen nepatrnou investicí. Stejně tak je revizní zpráva vyžadovaná kontrolními orgány, například stane-li se nějaký úraz.

 

Na kolik revize vyjde ?

Cena revize hromosvodu se odvíjí od velikosti objektu a charakteru soustavy. Částka, kterou zaplatíte za revizi u rodinného domu s jedním až dvěma svody se pohybuje okolo jednoho tisíce korun. S každým dalším svodem či vyšší výškou budovy pak cena narůstá, většinou však nepřekročí dva tisíce korun.

 

Dbát na pravidelnou revizi hromosvodu se vám tedy určitě vyplatí !

 

zdroj: www.ceskestavby.cz