^Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Revize elektrických zařízení a hromosvodů

Školení a přezkoušení vyhlášky 50/1978 Sb.

Kontroly elektrických zařízení strojů

Revize elektrických spotřebičů

Martin Horňák - Revize elektrických zařízení

Elektrická zařízení jsou technická zařízení, která ke své činnosti nebo působení využívají účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Elektrická zařízení se používají pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie, dále pak k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.


Podle nebezpečí dělíme elektrická zařízení na silnoproudá, v nichž při obvyklém užívání mohou nastat proudy nebezpečné osobám nebo věcem, nebo slaboproudá, v nichž takové proudy obvykle nastat nemohou.


Vyhrazená elektrická zařízení

 

Vyhrazená elektrická zařízení definuje vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních.

 

Mezi vyhrazená elektrická zařízení patří zařízení:
pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

 

Zařazení zařízení do tříd a skupin

 

Zařízení třídy I. Skupina A Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Skupina B Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace
Skupina C Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních
Skupina D Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob
Skupina E Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D

 

Zařízení třídy II. Skupina A Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické třídy II. energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW
Skupina B Zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW
Skupina C Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru
Skupina D Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem
Skupina E Zařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech
Skupina F Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob
Skupina G Zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou prováděny bourací práce
Skupina H Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy
Skupina I Zařízení v zemědělských stavbách
Skupina J Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I. skupině E

 

Mezi vyhrazená elektrická zařízení nepatří:
elektrická zařízení držené v ruce do napětí 400V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
elektrické zařízení přenosné do napětí 400V střídavých nebo 440V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
elektrické zařízení nepřenosné nebo upevněné do napětí 400V střídavých nebo 440V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro elektrická zařízení do napětí 400V střídavých nebo 440V stejnosměrných, která mají průřez fázového nebo krajního vodiče 6 mm² nebo menší, pokud nejsou pevně připojená k elektrické síti.
Normy a provoz elektrických zařízení
Ve smyslu revizí lze elektrická zařízení rozdělit na zařízení, které podléhaji normě ČSN 33 1500, ČSN EN 62305 a ČSN 33 1600 ed. 2.
Norma ČSN 33 1500 předepisuje provoz:
elektroinstalací, kde se podle prostředí určují lhůty jednotlivých revizí,
elektrických zařízení, která se nacházejí v určitém druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob,
zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny dle druhu objektu instalovaných do 1.2.2009.
Norma ČSN EN 62305 předepisuje kontroly a revize:
systémů ochrany před bleskem a přepětím (hromosovdy) podle hladiny ochrany (třídy LPS)
Norma ČSN 33 1600 ed.2 stanovuje provoz:
elektrických spotřebičů (ručních nářadí) držených v ruce nebo nepřipevněných,
prodlužovacích přívodů.

Kalendář školení

poslední mesíc únor 2020 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28 29

Nejbližší termín školení

Žádné události

Skype kontakt

Můžete mě kontaktovat prostřednictvím komunikátoru Skype, pokud nejsem on-line, tak mě kontaktujte na telefonním čísle: 724 767 850.